Laddstationer för elbilar –> Laststyrning

Laststyrning för laddstationer

Laststyrning – eller lastbalansering som det också kallas – går ut på att fördela laddningseffekten från en laddstation eller laddsystem för elbilar, så att effekten blir så gynnsam och prisvärd som möjligt. Laststyrning är gynnsamt för laddstationer med möjlighet och uttag att ladda fler elbilar än det sammantaget finns tillgänglig effekt för, på just den platsen.

Ett nyttjande av laststyrning i sitt laddsystem kan svara bra mot följande behov och mål:

  • Det är önskvärt att försöka uppnå så bra och rättvis spridning som möjligt på laddningseffekten, om det exempelvis är flera bilar som laddar från samma laddningsstation, på till exempel en elbilsladdare på ett företag.
  • Det är inte resurseffektivt att utrusta en laddningsstation med orimligt höga effektresurser om dessa inte utnyttjas till fullo. Det krävs med andra ord en förundersökning av laddningsstationens plats, kapacitet och resurser – och en laststyrningsfunktion kan här vara en bra lösning.

Elcab bistår med både projektering och installation av laddningsstationer – med eller utan möjlighet till laststyrning.

Att installera en laddstation med laststyrning är en särskilt god idé på platser där elnätet inte är konstruerat att klara av en maximal belastning från laddstationen/laddstationerna, dvs när alla uttag i alla stationer är i bruk samtidigt. För att säkerställa att den totala belastningen då inte överstiger maxgränsen kan man med laststyrning reglera effekten på olika vis enligt någon typ av prioriteringssystem.
Om platsen avsedd för laddstationen/laddstationerna däremot är byggd för att kunna hantera maximal belastning på elnätet, så är det oftast inte nödvändigt att använda sig av laststyrning.

Laddstationer med eller utan laststyrning

Vi på Elcab har gedigen erfarenhet av både förarbete, analys och installation av laddningsstationer både för smarta hem, garagelängor och offentliga platser – både med och utan laststyrningsfunktion. Våra laddstationer med laststyrningsfunktion är uppkopplade till en molntjänst, som stationerna kan kommunicera med varandra genom och därmed hålla sig under det satta effekttaket.