Integritetspolicy

I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer lagar enligt lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Elcab Installation AB.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Adress
 • IP Nummer
 • Bilder / Video / ljudinspelning

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Elcab Installation AB. Org.nr 556433-2756. Adress: Ringögatan 12A 417 07 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också samla in uppgifter från någon annan (s.k. tredje part), de uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säker på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut samt kommuner.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 • IT-tjänster. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.
 • Leverantörer. Material och transporter.
 • Betallösningar. Faktureringstjänster, banker och andra betaltjänstleverantörer.
 • Statliga myndigheter. Skatteverket eller andra myndigheter som vi är skyldiga att lämna information till enligt lag.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter. Logistikföretag och speditörer.

 

Ändamål Behandling som utförs Kategori av personuppgift
För att kunna hantera offerter och beställningar
 • Projektering och leverans av tjänst
 • Hantering av betalningsrutiner och kreditkontroll
 • Adresskontroll mot SPAR
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • Kreidtupplysningar
 • Skatteverket ROT-Avdrag
Laglig grund
Fullgörande av kontraktet enligt ABT 06 alt. AB 04 ABM 07 eller konsumenttjänstlagen
Lagringsperiod
Till dess att projektet har genomförts och avslutats för en tid om 24 månader därefter i syfte enligt kontrakt gällande garantiåtaganden, dock längst 5 år. Leder offert inte till affär raderas uppgifterna inom 1år.
Ändamål Behandling som utförs Kategori av personuppgift
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om funktionsansvar mot beställaren)
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • E-post
 • Projektinformation
Laglig grund Rättslig förpliktelse.
Denna insamlig av dina personuppgifter krävs enl. lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra rättsliga åtaganden
Lagringsperiod Tills dess projektet är genomfört och slutbetalat.

Max 84 månader.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Elcab Installation AB aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder IT system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Känsliga personuppgifter så som politiska åsikter, uppgifter som rör hälsa samt medlemskap i fackförening hanterar företaget utifrån arbetsrätten. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Varför behöver vi dina uppgifter?

För att kunna genomföra åtaganden och uppfylla våra angivna ändamål.

Frågor gällande dataskydd

Har du frågor kring detta ber vi dig kontaka oss på mail: cecilia.jacobson@elcab.se