alla-elinstallationer-goteborg-

Vi är ISO-certifierade. Vi har uppfyllt både kraven för kvalitét ISO 9001 och miljö ISO 14001.

För att bli ISO-certifierad krävs ett väl utvecklat ledningssystem, det fungerar som ett verktyg som vi använder för att styra miljöpåverkan och kvaliteten i företaget.

Certifieringen är ett bevis på att vi håller kvalitetsmåttet. Det är också ett sätt att svara på krav från våra kunder och leverantörer.

Vi är medlemmar i branschorganisationen IN, Installatörsföretagen. Det ger oss rätt förutsättningar till att hålla oss väl informerade om utvecklingen i vår bransch.