Laddstationer för elbilar –> Klimatklivet

Klimatklivet – bidrag till laddstolpar och laddstationer

Är er kommun, bostadsförening eller företag på väg att investera i klimatsmarta installationer? Det finns flera möjligheter att ansöka om investeringsstöd som bidrag till installation av exempelvis elbilsladdare och laddstationer till både elbilar och andra eldrivna fordon. Klimatklivet är en satsning som ska gynna klimatinvesteringar på lokal nivå, så som denna typ av installationer till elbilar.

Två syften med investeringsstödet är:

  • att det ska tillfalla de vars klimatsatsningar ger största möjliga klimatnytta per krona, samt
  • stödjer befintlig laddningsinfrastruktur – dvs bygger samman befintliga ”öar” av laddningsinfrastruktur alternativt
    o bygger fler laddningsstationer i områden med nuvarande gles laddningsinfrastruktur.

Som högst kan man få bidrag för 50% av investeringskostnaden. Eftersom utbyggnaden av laddinfrastrukturen är en stor del av vårt samhälles bokstavliga klimatkliv, går merparten av investeringsstödet just till sådana satsningar.

Man som hoppar i gräset

Villkor för bidrag till laddstation

Vill du veta mer om vad som krävs för att få investeringsstöd? Här hittar du alltid senaste nytt om Klimatklivet, samt information om hur du ansöker: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Stod-till-laddstationer—Klimatklivet/