Svagström

Vi har stor kompetens och erfarenhet när det gäller installation av system för drift och övervakning, passagekontroll, datanät, fiberoptik, brand- och inbrottslarm samt TV-övervakning.

Teleinstallationer är ett mycket expansivt område och den tekniska utvecklingen går oerhört fort. Allt mer av industrins och förvaltningars information går via datanät. Säkerhets- och övervakningsanläggningar får också allt större betydelse i samhället.

Vi utför servicejobb och våra svagströmstekniker har till sin hjälp servicebilar utrustade med svagströmsmateriel att direkt klara mindre installations- och servicejobb.

Hos oss hittar du en stor bredd när det gäller alla typer av svagströmsinstallationer såsom:

Passageinstallation

Brandlarm

Data & Telefoni

Bredbandsinstallation

Reapeterkanal

Mobilsignalförstärkare