Svagström

Teleinstallationer är ett mycket expansivt område och den tekniska utvecklingen går oerhört fort. Allt mer av industrins och förvaltningars information går via datanät. Säkerhets- och övervakningsanläggningar får också allt större betydelse i samhället. Larmsystem varnar och försvåra vid inbrott, systemet kan även detektera vattenläckage, brand, öppna fönster eller andra avvikelser som kan medföra risker.

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda kompletta installationer enligt era önskemål inom brand, data och säkerhet.

Hos oss hittar du en stor bredd när det gäller alla typer av svagströmsinstallationer såsom:

Passageinstallation

Brandlarm

Data & Telefoni

Bredbandsinstallation

mobil inomhus täckning

Mobilsignalförstärkare

        Mobil inomhustäckning.
Elcab Installation har av mobiltelefonoperatörer godkända produkter som säkerhetsställer
och förstärker mobiltelefon signaler för Gsm, 3G, 4G, 5G i såväl mindre som större företag.